Nyheter

Anders Öhman och Emma Ulfsdotter Ljunggren har på ett positivt sätt uppmärksammats med en längre artikel i tidningen Omtanke. Artiklen utgår ifrån den föreläsning de genomförde på Socionomdagarna angående ungdomskriminalitet och hur man kan arbeta med ungdomar involverade i gäng i öppenvården.

https://ssil.today/vad-kravs-mot-gangvaldet-165368/nyhet.html#.XmDGk8QZmpw.linkedin


Läs mer

Intresserad av att starta ett MST team?

Är du nyfiken på att veta mer om vad som behövs för att starta ett MST team besvarar vi gärna alla frågor. Vi kan även besöka er på plats och hålla en information om MST efter överenskommelse.


Läs mer


Vad är Multisystemisk Terapi?

Multisystemisk Terapi (MST) arbetar med ungdomar mellan 12-17 år med allvarliga beteendeproblem som exempelvis kriminalitet, missbruk, skolproblematik, aggressivitet och som riskerar att placeras utan för hemmet.

MST är ett intensivt familj- och samhällsbaserat behandlingsprogram som fokuserar behandlingen på hela den miljö där ungdomarna befinner sig, deras hem och familjer, skolan och dess personal, närområdet och kompisar.

 

Fin beskrivning i DN av en familj som fått MST och sex månader månader efter avslutad behandling är på en helt annan plats med hopp för framtiden.Läs mer

MST information Örebro 15 december

Vill du veta mer om effektiv behandling av ungdomars brottslighet och substansbruk?

 

Välkommen till en informationsträff i Örebro 15 december 2022

 

Enligt Socialstyrelsens senaste rekommendationer* bör socialtjänsten erbjuda strukturerad familjebehandling i öppenvård för barn 12-17 år med hög risk för fortsatt normbrytande beteende. Vi vill visa hur lätt det är att erbjuda ett av de program som Socialstyrelsen rekommenderar.

 


Läs mer